Rozbiórka tymczasowej przeprawy mostowej i budowa nowego mostu na rz. Soła wraz z przebudową połączenia drogowego z DW 948 i dr. powiatowymi 4480S i 1456S w m. Porąbka

LOKALIZACJA:
Porąbka
Wykonawca robót:
INTOP Warszawa Sp. z o.o.
Wartość:
43 334 638,19 zł brutto
CZAS REALIZACJI:
grudzień 2022 – listopad 2024 (23 miesiące)

Opis prac

  • Inwestycja obejmuje m.in. budowę nowego mostu na rzece Soła. Zaprojektowany most to obiekt łukowy (stalowo-żelbetowy pomost podwieszony za pomocą stalowych wieszaków do stalowych dźwigarów łukowych), z jazdą dołem.

Charakterystyczne parametry:

– Długość obiektu (długość płyty pomostu) – ok. 129,00 m

– Rozpiętość teoretyczna obiektu – ok. 126,00 m

– Całkowita szerokość obiektu (w osi rzeki) – 17,36–19,62 m

– Szerokość jezdni na obiekcie w krawężnikach – 8,00 m

– Skrajnia ruchu pieszego i rowerowego (szerokość) – 2,00 + 2,00 m