PRZEKRÓJ OFERTOWY

Obiekty inżynieryjne

Mosty, wiadukty, kładki i estakady to kluczowy obszar naszej działalności. Prowadzimy remonty, przebudowy, modernizacje, a także budujemy całkowicie nowe obiekty na lądzie i nad wodą. Wszystko to jesteśmy w stanie wykonać przy zachowaniu ciągłości ruchu – jeśli tylko wymaga tego zadanie.

Infrastruktura kolejowa

Modernizujemy linie kolejowe, regularnie uczestniczymy w kluczowych krajowych projektach realizowanych dla PKP PLK SA oraz innych inwestorów.

Infrastruktura towarzysząca

Jako generalny wykonawca realizujemy kompleksowe prace budowlane, uwzględniając przy tym infrastrukturę drogową, sanitarną, elektroenergetyczną, teletechniczną i sterowania ruchem kolejowym.

Budownictwo kubaturowe

W zakresie naszych kompetencji znajdują się również prace związane z obiektami budownictwa ogólnego oraz budową nastawni kolejowych.

Obiekty zabytkowe

Duże przywiązanie do estetyki pozwala nam przeprowadzać prace konserwatorskie zabytków. Dbamy o to, by nowy wygląd obiektu dobrze współgrał z jego oryginalnym charakterem i klimatem otoczenia.