Budowa konstrukcji wsporczej i rozbiórka mostu w Ostrowie/k Tarnowa

LOKALIZACJA:
Ostrów
Wartość:
5,2 mln
CZAS REALIZACJI:
3 miesiące

Obiekt istniejący to konstrukcja stalowo powłokowo-kratowa. Obiekt zbudowano w roku 1972 nad rzeką Dunajec. W stanie istniejącym obiekt ma szerokość 11,20m i długość całkowitą 289,0m (długość ustroju nośnego).

Realizacja przewiduje wykonanie robót w 6 Etapach:

– Etap I – Demontaż wyposażenia (latarnie, balustrady, wsporniki podchodnikowe, nawierzchnia)

– Etap II – Rozbiórka części wspornikowej:

Ze względu na typ i charakterystykę ustroju nośnego istniejącego mostu jego demontaż przewidziano wykonać w odwrotny sposób niż był montowany. W trakcie rozbiórki dźwigar powłokowy należy w przekroju poprzecznym dzielić na trzy części, część główną samonośną oraz lewy i prawy wspornik.

– Etap III – Wykonanie konstrukcji podporowej toru ślizgowego:

W celu przesunięcia konstrukcji wsporczej należy wykonać tor ślizgowy, należy wykonać fundament w postaci wbijanych rur stalowych o śr. 508mm i nośności min 382 kN na rurach zostanie ułożony tor ślizgowy wykonany z HEB 320

– Etap IV – Podniesienie konstrukcji

Przewiduje się podniesienie konstrukcji zaczynając od podpory nr P1 w kierunku P6

– Etap V – Operacja przesuwania

Po wykonaniu wszystkich prac z powyższych etapów należy wykonać operację przesuwania za pomocą siłowników. Przesuwanie należy kontynuować do momentu uzyskania przez konstrukcję pożądanej lokalizacji na podporach docelowych.

– Etap VI – Demontaż konstrukcji ślizgowej

Po wciągnięciu konstrukcji na miejsce należy wykonać demontaż konstrukcji.

Powyższy sposób realizacji różni się od pierwotnej koncepcji. Pierwotnie zakładano budowę tymczasowej konstrukcji wsporczej pod rurociąg tłoczny i całkowitą rozbiórkę istniejącego obiektu. W związku z krótkim terminem realizacji koncepcje zmieniono. Zostanie nasunięta i wykorzystana cześć nośna obiektu istniejącego. W chwili obecnej zakończyliśmy Etap II, zostały wbite rury stalowe i przygotowujemy się do montażu toru ślizgowego.

Film z realizacji: