Budowa mostu przez rzekę Warta w m. Warta

LOKALIZACJA:
Warta
Wartość:
26 mln
CZAS REALIZACJI:
21 miesięcy

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 – budowa mostu przez rzekę Warta w m. Warta

Zakres inwestycji obejmuje w szczególności wykonanie następujących robót budowlanych:

  • rozbiórkę i budowę mostu przez rzekę Wartę
  • budowę mostu tymczasowego wraz z budową tymczasowej drogi objazdowej na czas rozbiórki i budowy mosty stałego przez rzekę Wartę
  • rozbiórkę i budowę jezdni drogi wojewódzkiej wraz z poboczami
  • budowę chodników
  • rozbiórkę przepustu oraz zamulenie (przebudowę) przepustu
  • budowę przepustu na rowie R-B z funkcją przejścia dla płazów i małych zwierząt oraz budowę przepustu tymczasowego wraz z dojazdami na czas robót budowlanych na przepuście stałym
  • rozbiórkę i budowę kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami oczyszczającymi wody opadowe
  • rozbiórkę i budowę zjazdów
  • umocnienie dna doliny rzeki w rejonie filarów mostu stałego oraz wykonanie opaski brzegowej
  • przebudowę sieci teletechnicznej