Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych przebudowy drogi gminnej nr 116111E wraz z przebudową wiaduktu  w miejscowości Jeziorzec.

LOKALIZACJA:
Jeziorzec
Wykonawca robót:
INTOP Warszawa sp. z o.o
Wartość:
3 940 920 zł brutto
CZAS REALIZACJI:
grudzień 2022 – listopad 2024 (23 miesiące)

Opis prac

W ramach zadania zostanie wykonana m.in. pełna przebudowa wiaduktu zlokalizowanego nad Centralną Magistralą Kolejową w ciągu drogi gminnej 116111E.

W ramach przedmiotowego zadania zostanie wykonane następujące prace:

  • przebudowa wiaduktu poprzez: opracowanie dokumentacji projektowej,
  • poprawa konstrukcji nośnej przęseł i nadbetonu,
  • naprawa powierzchni betonowych i żelbetonowych filarów, przyczółków oraz łożysk,
  • izolacja płyty pomostu, dylatacji, nawierzchni na obiekcie oraz odpowiedniego odwodnienia,
  •  zamontowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu tj. bariery i balustrady, urządzenia zabezpieczające przed porażeniem prądem,
  • odpowiednie zabezpieczenie betonu w gruncie i ochrona powierzchniowa betonu.
  •  odpowiednie oznakowanie oraz wykonanie schodów skarpowych do obsługi obiektu.
  • przebudowanie  odcinka drogi 116111E w bezpośrednim obrębie wiaduktu. Na przedmiotowym odcinku planowane jest wykonanie warstwy ścieralnej oraz wyrównawczej z betonu asfaltowego. Ponadto zostaną wykonane: spadki podłużne i poprzeczne, rowy, zjazdy do posesji, utwardzone pobocza oraz oznakowanie pionowe i poziome. Szerokość drogi – 5m.