Opracowanie dokumentacji projektowej i powykonawczej oraz wzmocnienie nasypu oraz robót branży obiekty inżynieryjne w ramach wykonania robót torowych celem podniesienia prędkości na linii kolejowej nr 4 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie

LOKALIZACJA:
Grodzisk Mazowiecki
Wartość:
3,7 mln
CZAS REALIZACJI:
14 miesięcy

Umowa zawarta pomiędzy INTOP Warszawa i PPM-T Sp. z o.o. na „Opracowanie dokumentacji projektowej i powykonawczej oraz wzmocnienie nasypu oraz robót branży obiekty inżynieryjne w ramach wykonania robót torowych celem podniesienia prędkości na linii kolejowej nr 4 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie w ramach projektu pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa etap II””

W ramach inwestycji wykonamy naprawę wiaduktu oraz wzmocnienie nasypu. Obecnie trwająca prace projektowe i uzgodnienia projektu organizacji ruchu tymczasowego.

  • Naprawa wiaduktu kolejowego w km 9,532

Wykonanie pancerzy na korpusach i skrzydłach przyczółków;

Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego z zabezpieczeniem ognisk korozyjnych w

konstrukcjach stalowych;

Naprawa powierzchni betonowych na elementach przyczółków;

Wymiana izolacji przeciwwodnej koryt balastowych pod torem 1 i 2;

Wykonanie dylatacji;

Naprawa betonowych schodów na skarpie nasypu;

Naprawa betonowych schodów na skarpie nasypu;

Zabudowa kratek pomostowych

  • Wzmocnienie nasypu w km 15,593

Wykonanie wzmocnienia nasypu przy obiekcie w sąsiedztwie strefy przejściowej za

skrzydłami przyczółka.