Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robót budowlanych w formule „Projektuj i buduj” dla projektu pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlsaki – Siedlce” realizowanego w ramach programu uzupełnienia lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej – Kolej + do 2029 roku.”

LOKALIZACJA:
Sokołów Podlaski - Siedlce
Wykonawca robót:
Konsorcjum ZRK – DOM Poznań – Lider konsorcjum, INTOP Warszawa Sp. z o.o. partner konsorcjum, Trakcja S.A – partner konsorcjum
Wartość:
311 624 652,96 zł brutto
CZAS REALIZACJI:
październik 2023 – grudzień 2029 . Planowane rozpoczęcie prac budowlanych – druga połowa 2025r

Opis prac

 • W ramach przedmiotowej inwestycji do wykonania zostało zaplanowane
  • Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych (pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót, decyzje środowiskowe itp.)
  • Rozbiórka i budowa torów wraz z wykonaniem odwodnienia na odcinku ok. 35 km
  • Budowa 8 nowych peronów
  • Przebudowa 23 przejazdów kolejowo – drogowych
  • Przebudowa 17 obiektów inżynieryjnych w tym 9 przepustów i  8 mostów.
  • Elektryfikacja całości linii kolejowej
  • Budowa urządzeń SRK na stacji Sokołów Podlaski oraz stacji Podnieśno wraz z budową blokady liniowej na odcinku Sokołów Podlaski – Siedlce
  • Wykonanie Zasilania dla potrzeb EOR oraz oświetlenia przejazdów oraz peronów
  • Wykonanie systemów informacji pasażerskiej

W zakresie prac INTOP Warszawa Sp. z o.o.:

 • Wykonanie dokumentacji projektowej dla całości zadania
 • Wykonanie w całości branży:  Obiekty Inżynieryjne, Elektoenergetyka, Perony, Przebudowa  Stacji Sokołów Podlaski wraz z 10 km odcinkiem torów od Sokołowa w stronę stacji Siedlce, przebudowa przejazdów kolejowo – drogowych w ilości 7 szt.

Wykonawca –Konsorcjum ZRK – DOM Poznań – Lider konsorcjum, INTOP Warszawa Sp. z o.o. partner konsorcjum, Trakcja S.A – partner konsorcjum