Poprawa infrastruktury rowerowej – budowa ścieżek rowerowych na obiektach mostowych. Częsć III Budowa kładki rowerowej przy moście Lwowskim wraz z infrastrukturą dojazdową

LOKALIZACJA:
Rzeszów
Wartość:
2,3 mln
CZAS REALIZACJI:
10 miesięcy

Przedmiot zamówienia obejmuje poprawę infrastruktury rowerowej poprzez budowę ścieżek rowerowych na obiektach mostowych w podziale na 3 części:

Część 1 – Budowa wydzielonej dwukierunkowej drogi dla rowerów przy moście Narutowicza z infrastrukturą dojazdową.

Część 2 – Budowa wydzielonej dwukierunkowej drogi dla rowerów na Moście Karpackim z infrastrukturą dojazdową.

Część 3 – Budowa kładki rowerowej przy moście Lwowskim wraz z infrastrukturą dojazdową.

INTOP Warszawa Sp. z o.o. zrealizował Część 3, w której zakresie prac wchodzą:

  •  budowa kładki rowerowej o schemacie statycznym: ustrój ciągły trzyprzęsłowy; (rozpiętość teoretyczna przęsła: 22,57 m + 40,1 m + 22,57 m; długość całkowita pomostu: 86,06 m; całkowita szerokość pomostu: 3,03m)
  • budowa dojazdów do kładki,
  • budowa odwodnienia kładki i przyłączenie do kanalizacji deszczowej,
  • budowa oświetlenia kładki pod pochwytem barierek kładki,
  • przebudowa sieci gazowej,
  • przebudowa i zabezpieczenie sieci energetycznej,
  • przebudowa i zabezpieczenie sieci teletechnicznej.

Projektowana kładka jest budowlą o charakterze komunikacyjnym, przeprowadzającym ruch rowerowy nad rzeką Wisłok. Obiekt ten został zaprojektowany w taki sposób, aby zbytnio nie ingerował w otaczające środowisko, a zarazem nawiązywał swoją formą do otoczenia. Projektowany obiekt będzie prosty co do formy architektonicznej