Przebudowa mostu w km 1,968 linii kolejowej nr 22″ realizowanego w ramach projektu pn.: „Prace na linii kolejowej nr 22 i 25 na odcinku Gałkówek – Tomaszów Maz. – Radom oraz na przyległych łącznicac

LOKALIZACJA:
Tomaszów Mazowiecki
Wartość:
13,5 mln
CZAS REALIZACJI:
27 miesięcy

W wyniku wygranego przetargu spółka INTOP Warszawa Sp. z o.o. w dniu 24.06.2021 r. podpisała z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa mostu w km 1+968 linii kolejowej nr 22” realizowanego w ramach projektu pn.: „Prace na linii kolejowej nr 22 i 25 na odcinku Gałkówek – Tomaszów Maz. – Radom oraz na przyległych łącznicach”.

Realizacja zamówienia ma na celu osiągnięcie parametrów eksploatacyjnych do prędkości maksymalnej dla pociągów pasażerskich do 120 km/h oraz do 100 km/h dla pociągów towarowych oraz cech użytkowych linii kolejowej zgodnych z przyjętą kategorią linii wg TSI – P4, F2.

Przedsięwzięcie dotyczy zaprojektowania i wykonania robót w branży: torowej, inżynieryjnej, elektroenergetyki trakcyjnej, telekomunikacyjnej.

Zakres głównych robót obejmuje demontaż istniejących konstrukcji przęseł mostu i montaż nowych wraz z przystosowaniem istniejących podpór do nowych konstrukcji przęseł oraz przebudowie nawierzchni torowej na obiekcie. Projektowana konstrukcja stanowi trzy przęsła kratownicowe, swobodnie podparte, z jazdą dołem o rozpiętości teoretycznej każdego z przęseł równej 55,10m. Przęsła mostu będą w całości spawane, łącznie ze stykami montażowymi, wykonanymi na budowie.

Zakres prac obejmuje ponadto wykonanie stref przejściowych na dojazdach do obiektu, chodnika służbowego z wypełnieniem kratą pomostową typu „Mostostal”, montaż schodów skarpowych, wymianę łożysk, umocnienia stożków nasypu, prace antykorozyjne, przełożenie infrastruktury kablowej, montaż uszynienia, blach przeciwwykolejeniowych i p.poż oraz demontaż sieci jezdnej na moście wraz z jej odbudową po zakończonych robotach.

W ramach projektu, oprócz opracowania dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowego wykonania wszystkich robót wraz z uzyskaniem wymaganych opinii i uzgodnień oraz wykonania na jej podstawie robót budowlanych, zadaniem firmy INTOP Warszawa Sp. z o.o. jest również przeprowadzenie oceny zgodności podsystemu strukturalnego „Infrastruktura” na każdym etapie (projektowania, budowy i końcowych prób podsystemu). 

Zakończenie umowy zaplanowane jest na drugą połowę 2023 r.