Remont – modernizacja wiaduktu kolejowego w km 5,875 linii kolejowej WKD Warszawa Śródmieście – Grodzisk Mazowiecki Radońska”

LOKALIZACJA:
Warszawa
Wartość:
2 mln
CZAS REALIZACJI:
14 miesięcy

Realizacja wykonana w konsorcjum: INTOP Warszawa Sp. z o.o. -Lider Konsorcjum wraz z INTOP Tarnobrzeg Sp. z o.o. -Partner Konsorcjum.

Zakres robót:

 • Przęsła nośne wiaduktu w zakresie izolacji, korozji i odwodnienia,
 • łożyska i ciosy podłożyskowe w zakresie konserwacji części stalowych i przywrócenia stanu pierwotnego elementów konstrukcji betonowych,
 • elementy konstrukcji podpór poprzez zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych,
 • uporządkowanie przestrzeni pod przęsłami wiaduktu poprzez wycięcie krzaków i drzew „samosiejek”,
 • wykonanie nowych schodów skarpowych,
 • wymianę nawierzchni pomostów służbowych i zabezpieczenie antykorozyjne poręczy stalowych wiaduktu,
 • oczyszczenie i zabezpieczenie poprzecznych szczelin dylatacyjnych na przyczółkach nowymi konstrukcjami tych szczelin – wykonanie nowych konstrukcji szczelnego przykrycia szczelin dylatacyjnych,
 • ocenę stanu spawów i blach koryt balastowych oraz warunki ich naprawy po usunięciu podsypki,
 • wydłużenie skrzydeł przyczółków w celu umożliwienia właściwego utrzymania nawierzchni kolejowej na dojazdach,
 • wymianę osłon przeciwporażeniowych nad torami linii Warszawa – Radom,
 • prace towarzyszące,uporządkowanie terenu, zabezpieczenie placu budowy.