Rozbudowa drogi krajowej nr 74 wraz z obiektami inżynierskimi w m. Kuźnica Strobińska

LOKALIZACJA:
Kuźnica Strobińska
Wartość:
6 mln
CZAS REALIZACJI:
8 miesięcy

W dniu 18.03.2020 podpisaliśmy umowę na „Rozbudowę drogi krajowej nr 74 wraz z obiektami inżynierskimi w m. Kuźnica Strobińska.”

Zadanie obejmuję:

– rozbudowę drogi krajowej nr 74 na odcinku ≈93,60 m (długość odcinka wraz z dwoma obiektami inżynierskimi);

– rozbiórkę mostu istniejącego i budowę w jego miejsce nasypu drogowego;

– rozbiórkę mostu istniejącego i budowę nowego mostu przez rzekę Wierznicę;

– przebudowę infrastruktury towarzyszącej.

Roboty budowlane będą wykonywane metodą „połówkową” przy zachowaniu ciągłości ruchu pojazdów po jednym pasie drogi.