Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w stacji Rzeszów Główny

LOKALIZACJA:
Rzeszów
Wartość:
205 mln
CZAS REALIZACJI:
34 miesięcy

Z datą 12 czerwca 2018 roku została podpisana umowa na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w stacji Rzeszów Główny. Inwestycja realizowana będzie w ramach projektu „Poprawa stanu technicznego infrastruktury obsługi podróżnych (w tym dostosowanie do wymagań TSI PRM), Etap III Rzeszów Główny”. Łączna kwota umowy to 205 mln zł netto i zakłada 34-miesięczny termin realizacji.

Konsorcjum w składzie Track Tec Construction Sp. z o.o., Intop Warszawa Sp. z o.o., Infrakol Sp. z o.o. Sp. k, Inżynieria Rzeszów S.A wykona prace dotyczące nawierzchni kolejowej, podtorza, obiektów inżynieryjnych, przejazdów kolejowo-drogowych czy sieci trakcyjnej.

Na stacji zostaną wybudowane trzy wyższe i funkcjonalne perony oraz  wiaty z poczekalniami, ławki. Informacje o pociągach podróżni otrzymają na wyświetlaczach i dzięki zapowiedziom głosowym.

Windy i schody ruchome ułatwią komunikację na stacji wraz z czytelnym jej oznakowaniem. Układ funkcjonalny wzbogaci  również nowe przejście pod torami.

Zaplanowano wymianę torów, sieci trakcyjnej i urządzeń sterowania ruchem.

W Rzeszowie jeden wiadukt będzie przebudowany przy ul. Batorego, a trzy nad Aleją Wyzwolenia. Dzięki wzmocnieniu i poszerzeniu obiektu przy ul. Batorego sprawniej i bezpieczniej pojadą pociągi Poprawi się znacznie komunikacja drogowa. Poziom bezpieczeństwa na rzeszowskich torach zwiększy przebudowa ulicy i montaż nowych urządzeń na przejeździe kolejowo-drogowym przy ul. Marii Konopnickiej.

W ramach inwestycji zaplanowano budowę nowego przystanku Rzeszów Zachodni. Zostanie on  wyposażony w wiaty, ławki, stojaki rowerowe i informacje pasażerską. Skorzystają z niego osoby o ograniczonej mobilności, gdyż na peronach zaplanowano windę oraz pochylnię