Modernizacja wiaduktu kolejowego bocznicy Elektrociepłowni Siekierki nad Ul. Puławską w Piasecznie

LOKALIZACJA:
Warszawa
Wartość:
7,7 mln
CZAS REALIZACJI:
23 miesiące

Modernizacja wiaduktu kolejowego bocznicy Elektrociepłowni Siekierki nad Ul. Puławską w Piasecznie.

Realizacja prac umożliwiła przystosowanie obu obiektów do przenoszenia obciążeń ruchomych wynoszących 22,5 tony na oś oraz do prędkości składów obowiązującej na bocznicy. Obiekty inżynieryjne po przebudowie spełniają wymagania techniczne, geometryczne oraz eksploatacyjne.

Przedmiot umowy obejmował:

  • Wykonanie projektu wykonawczego na podstawie projektu budowlanego oraz projektu czasowej organizacji ruchu
  • Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń lub decyzji właściwych organów
  • Wykonanie robót przygotowawczych do rozpoczęcia wymiany kompleksowej obiektu
  • Wymiana kompleksowa wiaduktu kolejowego w km 7,595 bocznicy EC Siekierki nad ul.Puławską w Piasecznie
  • Wykonane robót wykończeniowych, próbne obciążenie obiektu uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu