Modernizacja 16 szt. obiektów inżynieryjnych na szlaku Pilichowice – Olszamowice w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa etap II”

LOKALIZACJA:
Pilichowice - Olszamowice
Wartość:
56,9 mln
CZAS REALIZACJI:
17 miesięcy

Modernizacja 16 szt. obiektów inżynierskich odbywa się w konsorcjum firm: INTOP Warszawa Sp. z o.o. (Lider) wraz z SARINŻ Sp. z o.o. (Partner). Obiekty wchodzące w skład zadania:

 • Przepusty km: 106,872; 108,233; 110,584; 114,049; 114,361; 116,883; 117,775; 119,842; 122,285; 122,482
 • Wiadukty km: 108,779; 113,161
 • Mosty km: 108,654; 117,216; 120,954; 113,449

Zamówienie obejmuje wykonanie zakresu inżynieryjnego, odtworzenia odwodnienia oraz usuwanie drzew i krzewów.

Projekt technologiczny zakłada wykonanie wszystkich robót budowlanych na obiektach w dwóch etapach, przy zastosowaniu metody „połówkowej” wykonywania robót:

Etap I – roboty budowalne w trakcie zamknięć całodobowych w torze nr 1, przy jednoczesnym zachowaniu ruchu w torze nr 2 z prędkością pociągów 120 km/h.

Etap II – roboty budowalne w trakcie zamknięć całodobowych w torze nr 2, przy jednoczesnym zachowaniu ruchu w torze nr 1 z prędkością pociągów 120 km/h.

 •  Przepust w km 106,872

Przebudowa obiektu inżynieryjnego  –dwuotworowy przepust w km 106,872 o długości eksploatacyjnej 2×22,70 m, świetle poziomym 2×1,50m i świetle pionowym 1,50 m.  Rozbiórka istniejącej konstrukcji obiektu wraz z wyposażeniem i budowa w jego miejsce nowego przepustu z elementów prefabrykowanych skrzynkowych.

 • Przepust w km 108,233

Rewitalizacja obiektu inżynieryjnego  –trzyotworowego przepustu w km 108,233 o długości eksploatacyjnej 3×29,93 m, świetle poziomym 3×2,00 m i świetle pionowym 2,00 m.  Wykonanie prac remontowych.

 •  Przepust w km 110,584

Przebudowa obiektu inżynieryjnego  – trzyotworowego przepustu w km 110,584 o długości eksploatacyjnej 3×16,42 m, świetle poziomym 3×1,00 m i świetle pionowym 1,00 m.  Rozbiórka istniejącej konstrukcji obiektu wraz z wyposażeniem i budowa w jego miejsce nowego przepustu z elementów prefabrykowanych skrzynkowych.

 • Przepust w km 114,049

Przebudowa obiektu inżynieryjnego  – jednootworowy przepust kolejowy w km 114,049 o długości eksploatacyjnej 19,13 m, świetle poziomym 2,00 m i świetle pionowym 2,00 m. oraz trzyotworowy przepust drogowy w km 114,049 o długości eksploatacyjnej 3×7,60m o średnicy 3xф1500. Rozbiórka istniejącej konstrukcji obiektów wraz z wyposażeniem i budowa w jego miejsce nowego przepustu kolejowego z elementów prefabrykowanych skrzynkowych i przepustu drogowego z prefabrykowanych elementów rur betonowych.

 • Przepust w km 114,361

Przebudowa obiektu inżynieryjnego  – dwuotworowy przepust kolejowy w km 114,361 o długości eksploatacyjnej 2×17,33 m, świetle poziomym 2×2,00 m i świetle pionowym 2,00 m. oraz trzyotworowy przepust drogowy w km 114,361 o długości eksploatacyjnej 3×7,60m o średnicy 3xф1500. Rozbiórka istniejącej konstrukcji obiektów wraz z wyposażeniem i budowa w jego miejsce nowego przepustu kolejowego z elementów prefabrykowanych skrzynkowych i przepustu drogowego z prefabrykowanych elementów rur betonowych.

 • Przepust w km 116,883

Przebudowa obiektu inżynieryjnego  – jednootworowy przepust kolejowy w km 116,883 o długości eksploatacyjnej 20,62 m, świetle poziomym 1,50 m i świetle pionowym 1,50 m. oraz jednootworowy przepust drogowy w km 116,883 o długości eksploatacyjnej 9,60 m o średnicy ф1200. Rozbiórka istniejącej konstrukcji obiektów wraz z wyposażeniem i budowa w jego miejsce nowego przepustu kolejowego z elementów prefabrykowanych skrzynkowych i przepustu drogowego z prefabrykowanych elementów rur betonowych.

 • Przepust w km 117,775

Przebudowa obiektu inżynieryjnego  – dwuotworowy przepust kolejowy w km 117,775  o długości eksploatacyjnej 2×21,66 m, świetle poziomym 2×1,50 m i świetle pionowym 1,50 m. Rozbiórka istniejącej konstrukcji obiektu wraz z wyposażeniem i budowa w jego miejsce nowego przepustu kolejowego z elementów prefabrykowanych skrzynkowych.

 • Przepust w km 119,842

Przebudowa obiektu inżynieryjnego  – trzyotworowego przepustu kolejowego w km 119,842 o długości eksploatacyjnej 3×21,66 m, świetle poziomym 3×1,50 m i świetle pionowym 1,50 m. Rozbiórka istniejącej konstrukcji obiektu wraz z wyposażeniem i budowa w jego miejsce nowego przepustu kolejowego z elementów prefabrykowanych skrzynkowych.

 • Przepust w km 122,285

Przebudowa obiektu inżynieryjnego  – dwuotworowy przepust kolejowy w km 122,285 o długości eksploatacyjnej 2×19,86 m, świetle poziomym 2×1,50 m i świetle pionowym 1,50 m oraz dwuotworowy przepust drogowy w km 122,285 o długości eksploatacyjnej 2×6,60m o średnicy 2xф1000. Rozbiórka istniejącej konstrukcji obiektów wraz z wyposażeniem i budowa w jego miejsce nowego przepustu kolejowego z elementów prefabrykowanych skrzynkowych i przepustu drogowego z prefabrykowanych elementów rur betonowych.

 • Przepust w km 122,482

Przebudowa obiektu inżynieryjnego  – trzyotworowego przepustu kolejowego w km 122,482 o długości eksploatacyjnej 3×17,33m, świetle poziomym 3×2,00 m i świetle pionowym 2,00 m oraz jednootworowy przepust drogowy w km 122,482 o długości eksploatacyjnej 6,60m o średnicy ф1500. Rozbiórka istniejącej konstrukcji obiektów wraz z wyposażeniem i budowa w jego miejsce nowego przepustu kolejowego z elementów prefabrykowanych skrzynkowych i przepustu drogowego z prefabrykowanych elementów rur betonowych.

 • Wiadukt w km 108,779

Przebudowa obiektu inżynieryjnego  – jednoprzęsłowego wiaduktu w km 108,779 o długości całkowitej 28,60 m, rozpiętości przęsła – 17,20 m i szerokości obiektu – 12,60 m.  Rozbiórka istniejącej konstrukcji obiektu wraz z wyposażeniem i budowa w jego miejsce nowego wiaduktu o konstrukcji zespolonej stalowo-betonowej (belki stalowe obetonowane).

 • Wiadukt w km 113,161

Przebudowa obiektu inżynieryjnego  – jednoprzęsłowego wiaduktu w km 113,161 o długości całkowitej 27,62 m, rozpiętości przęsła – 11,30 m i szerokości obiektu – 12,84 m.  Rozbiórka istniejącej konstrukcji obiektu wraz z wyposażeniem i budowa w jego miejsce nowego wiaduktu o konstrukcji zespolonej stalowo-betonowej (belki stalowe obetonowane).

 • Mosty w km 108,654

Przebudowa obiektu inżynieryjnego  – jednoprzęsłowego mostu w km 108,654 o długości całkowitej 22,70 m, rozpiętości przęsła – 11,30 m i szerokości obiektu – 12,60 m.  Rozbiórka istniejącej konstrukcji obiektu wraz z wyposażeniem i budowa w jego miejsce nowego mostu o konstrukcji zespolonej stalowo-betonowej (belki stalowe obetonowane).

 • Mosty w km 117,216

Przebudowa obiektu inżynieryjnego  – dwuprzęsłowego mostu w km 117,216 o długości całkowitej 35,00 m, rozpiętości przęsła – 11,80 m i szerokości obiektu – 12,60 m.  Rozbiórka istniejącej konstrukcji obiektu wraz z wyposażeniem i budowa w jego miejsce nowego mostu o konstrukcji zespolonej stalowo-betonowej (belki stalowe obetonowane).

 • Mosty w km 120,954

Przebudowa obiektu inżynieryjnego  – jednoprzęsłowego mostu w km 120,954 o długości całkowitej 22,70 m, rozpiętości przęsła – 11,30 m i szerokości obiektu – 12,60 m.  Rozbiórka istniejącej konstrukcji obiektu wraz z wyposażeniem i budowa w jego miejsce nowego mostu o konstrukcji zespolonej stalowo-betonowej (belki stalowe obetonowane).

 • Mosty w km 113,449

Przebudowa obiektu inżynieryjnego  – czteroprzęsłowego mostu w km 113,449 o długości całkowitej 107,85 m, rozpiętości przęseł– 23,88 m+24,35 m+24,35 m+23,88 m i szerokości obiektu – 12,82 m.  Rozbiórka istniejącej konstrukcji obiektu wraz z wyposażeniem i budowa w jego miejsce nowego mostu o konstrukcji zespolonej stalowo-betonowej (belki stalowe obetonowane).

Modernizacja ma na celu przystosowanie obiektów do możliwości zwiększenia prędkości pociągów pasażerskich na linii do 250 km/h.