Modernizacja linii kolejwoej E 65/CE 65 naodcinku Warszawa Gdynia obszar LCS Ciechanów

LOKALIZACJA:
Ciechanów
Wartość:
9,4 mln
CZAS REALIZACJI:
24 miesiące

Wykonanie robót budowlanych modernizacji infrastruktury kolejowej stacji i szlaków w obszarze LCS Ciechanów, odcinek Świercze-Gąsocin od km 70,780 do km 99,450. LOT A- stacje: Gąsocin, Ciechanów. LOT B- szlaki: Świercze- Gąsocin, Gąsocin- Ciechanów, w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej E 65/CE 65 na odcinku Warszawa Gdynia obszar LCS Ciechanów”