Modernizacja 14 szt. obiektów inżynieryjnych wraz z przebudową dróg technologicznych na szlaku Idzikowice-Opoczno Płd.

LOKALIZACJA:
Idzikowice - Opoczno
Wartość:
44,9 mln
CZAS REALIZACJI:
22 miesiące

W wyniku wygranego przetargu i podpisanej w dniu 07.01.2019 r. umowy, Konsorcjum Firm: Intop Warszawa Sp. z o.o. (Lider) oraz Serso Sp. z o.o. w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego konsorcjum wykona modernizację 14 szt. obiektów inżynieryjnych wraz z przebudową dróg technologicznych na szlaku Idzikowice – Opoczno Płd. w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa etap II” przeprowadzonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja 14 szt. obiektów na podstawie dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego oraz zaprojektowanie i przebudowa dróg technologicznych wzdłuż linii kolejowej nr 4 na szlaku Idzikowice – Opoczno Płd. wraz z obiektami inżynieryjnymi znajdującymi się drogą technologiczną, odwodnieniem oraz wycinką drzew i krzewów