Budowa mostu na rzece Sierpienicy

LOKALIZACJA:
Sierpc
Wartość:
216 tyś
CZAS REALIZACJI:
2 miesiące

Firma INTOP Warszawa Sp. z o.o. wybudowała most na rzece Sierpienicy który został wykorzystany jako wejście do Muzeum Wsi Mazowieckiej.

Zakres robót podstawowy:

 1. Roboty drogowe:
  • roboty przygotowawcze,
  • roboty ziemne: wykonanie wykopów, zasypanie i wykonanie nasypów na dojazdach do mostu,
  • podbudowy,
  • nawierzchnie na dojeździe do mostu: żwirowa i brukowa,
  • roboty wykończeniowe: umocnienie powierzchni skarp nasypów,
 2. Roboty mostowe:
  • fundamentowanie: wykonanie pali w rurach osłonowych traconych, niezbrojonych, wypełnionych betonem,
  • roboty zbrojeniowe,
  • wykonanie ław fundamentowych i korpusu przyczółków ze skrzydłami,
  • wykonanie konstrukcji stalowych,
  • wykonanie izolacji,
  • łożyska stalowe styczne z zabezpieczeniem,
  • inne roboty mostowe.