Przebudowa kładki Zwierzynieckiej we Wrocławiu

LOKALIZACJA:
Wrocław
Wartość:
3,5 mln
CZAS REALIZACJI:
9 miesięcy

Przebudowa kładki Zwierzynieckiej we Wrocławiu została zrealizowana dla Gminy Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu. Zakres zamówienia obejmował przebudowę zjazdu i remont kładki.

 Zakres wykonanych robót:

 1. Zadanie nr 1: „Przebudowa północnego zjazdu z Kładki Zwierzynieckiej we Wrocławiu”
  • branży mostowej,
  • branży drogowej,
  • branży elektrycznej,
  • obiekty i elementy małej architektury,
  • zieleń,
  • wyniesienie, utrzymanie i demontaż organizacji ruchu zastępczego
   z uwzględnieniem odzysku materiałów, konserwacji oznakowania,
  • wyniesienie i utrzymanie organizacji ruchu docelowego z uwzględnieniem odzysku materiałów, konserwacji oznakowania,
  • organizację, utrzymanie i likwidację zaplecza budowy wraz z zasilaniem w energię elektryczną i doprowadzeniem wody,
  • zabezpieczenie poziomej osnowy geodezyjnej,
  • opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego w oparciu o zatwierdzony projekt organizacji ruchu zastępczego
 2. Zadanie nr 2: „Remont kładki Zwierzynieckiej we Wrocławiu”
  • branży mostowej,
  • branży drogowej,
  • branży elektrycznej,
  • wyniesienie, utrzymanie i demontaż organizacji ruchu zastępczego z uwzględnieniem odzysku materiałów, konserwacji oznakowania,
  • organizację, utrzymanie i likwidację zaplecza budowy wraz z zasilaniem w energię elektryczną i doprowadzeniem wody,
  • zabezpieczenie poziomej osnowy geodezyjnej,Remont Kładki Zwierzynieckiej we Wrocławiu:
  • opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego w oparciu o zatwierdzony projekt organizacji ruchu zastępczego