Prace na linii kolejowej Nr 8, odcinek Warka – Radom (LOT C, D, E)

LOKALIZACJA:
Warka-Radom
Wartość:
429 mln
CZAS REALIZACJI:
49 miesięcy

Konsorcjum w składzie Swietelsky Rail Polska Sp. z o.o., Swietelsky Baugesellschaft m.b. H, Trac Tec Construction Sp. z o.o., Infrakol Jan Paruch i Wspólnicy Spółka Komandytowa, Leonhard Weiss GMBH & CO. KG oraz Intop Warszawa Sp. z o.o. zrealizuje zadanie pn. „Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych oraz realizację robót lot-ów: C, D, E w formule „projektuj i buduj” w ramach projektu POIiŚ 5.1-10 „Prace na linii kolejowej nr 8, odcinek Warka – Radom (lot C, D, E)”

Modernizacja linii kolejowej z Warszawy do Radomia to inwestycja od lat oczekiwana przez mieszkańców Radomia i całego regionu. Ma przyczynić się nie tylko do poprawy komfortu podróżowania osób dojeżdżających codziennie do pracy ale i ożywić region radomski w wielu aspektach.

Po modernizacji pociągi osobowe będą mogły jeździć z prędkością 160 km/h. Czas przejazdu najszybszych pociągów z Warszawy do Radomia skróci się z ok. 115 minut obecnie do blisko 75 minut.

 Zakres projektu:

 1. przebudowa układu torowego oraz dobudowa drugiego toru na odcinku od km 58,100 do km 100,850 – LOT-y CDE;
 2. przebudowa poziomych promieni łuków w celu umożliwienia osiągnięcia prędkości maksymalnych;
 3. przebudowa istniejących stacji kolejowych i przystanków osobowych znajdujących się na zdefiniowanym odcinku;
 4. przebudowa odwodnienia znajdującego się na zdefiniowanym odcinku;
 5. likwidacja oraz przebudowa/budowa przejazdów kolejowych;
 6. przebudowa/budowa dróg;
 7. budowa miejsc parkingowych;
 8. budowa nowej sieci telekomunikacyjnej dla potrzeb prowadzenia ruchu kolejowego;
 9. przebudowa linii potrzeb nietrakcyjnych 15 kV łącznie ze stacjami transformatorowymi, podstacjami zasilającymi;
 10. przebudowa sieci trakcyjnej;
 11. przebudowa systemów i urządzeń elektroenergetyki do 1 kV, związaną z przebudową układu torowego i przebudowywaną infrastrukturą kolejową;
 12. przebudowa systemów i urządzeń elektroenergetyki powyżej 1 kV, związaną z przebudową układu torowego i przebudowywaną infrastrukturą kolejową;
 13. przebudowa istniejących wiaduktów, przejść podziemnych, mostów i przepustów oraz budowa nowych obiektów;
 14. budowa nastawni;
 15. przebudowa sieci kablowych, energetycznych, kanalizacyjnych, wodociągowych, gazociągów itp. kolidujących z infrastrukturą kolejową;

Zrealizowanie tej inwestycji pozwoli na:

 1. podniesienie prędkości maksymalnej składów pasażerskich oraz towarowych;
 2. skrócenie czasu podróży oraz zwiększenie natężenia ruchu pasażerskiego i towarowego;
 3. zwiększenie konkurencyjności transportu kolejowego wobec innych przewoźników;
 4. podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu;
 5. stymulację rozwoju ekonomicznego na poziomie regionalnym i krajowym;
 6. zapewnienie interoperacyjności eksploatacyjnej;
 7. ochronę środowiska oraz eliminacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.