Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu ul. Polnej i ul. Kwiatowej w Legionowie

LOKALIZACJA:
Legionowo
Wartość:
25,8 mln
CZAS REALIZACJI:
24 miesiące

W dniu 29.10.2020 zawarliśmy umowę na „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych polegających na budowie skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu ul. Polnej i ul. Kwiatowej w Legionowie, wraz z likwidacją przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 24,455 linii kolejowej nr 9 w ul. Kwiatowej/Polnej w Legionowie” z Gminą Miejską Legionowo przy współudziale PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. W ramach wykonywanego przez nas projektu wykonaliśmy etap projektowania i przystępujemy do budowy bezkolizyjnego skrzyżowania w Legionowie. Główny cel to zwiększenie bezpieczeństwa na kolei oraz w ruchu drogowym. Po zakończeniu prac, piesi i rowerzyści będą mogli skorzystać z chodnika i ścieżki rowerowej. Kierowcy nie będą już musieli czekać przed często zamykanymi rogatkami, bo przejadą bezkolizyjnie pod linią kolejową z Warszawy do Trójmiasta tunelem drogowym. Budowany tunel drogowy, który zastąpi przejazd kolejowo-drogowy przy ulicach Polnej i Kwiatowej, będzie miał 49 m długości oraz 13 m szerokości. Zaprojektowane rozwiązanie pozwoli na poprowadzenie po torami dwupasmowej jezdni o łącznej szerokości 6 m, a także trzymetrowej trasy pieszo-rowerowej.