Przebudowa wiaduktu w ul. Chociebuskiej we Wrocławiu

LOKALIZACJA:
Wrocław
Wartość:
7,3 mln
CZAS REALIZACJI:
10 miesięcy

Intop Warszawa realizował przebudowę wiaduktu w ulicy Chociebuskiej we Wrocławiu.

Wiadukt przeprowadza ulicę Chociebuską nad:

 • dwutorową zelektryfikowaną linię kolejową magistralną nr 275 relacji Wrocław Muchobór – Gubinek,
 • torem stacyjnym nr 70 stacji Wrocław Nowy Dwór,
 • dwutorową, zelektryfikowaną linię kolejową nr 759 relacji Wrocław Gądów – Wrocław Nowy Dwór,
 • jednotorową zelektryfikowaną linię kolejową nr 751 relacji Wrocław Gądów – Wrocław Zachodni.

Zakres zadania obejmował:

 • rozbiórkę istniejącego obiektu inżynierskiego – wiaduktu nad torami PKP,
 • budowę nowego obiektu inżynierskiego – wiaduktu nad torami PKP w miejscu istniejącego wiaduktu planowanego do rozbiórki,
 • rozbudowę dojazdu od strony północnej w ciągu ulicy Chociebuskiej,
 • przebudowę dojazdu od strony południowej w ciągu ulicy Chociebuskiej,
 • przebudowę w niezbędnym zakresie ulicy Żernickiej,
 • budowę systemu odwodnienia wiaduktu (budowę sieci kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem ścieków deszczowych do istniejącej kanalizacji deszczowej
 • budowę miejskich kanałów technologicznych (MTKK),
 • przebudowę istniejącego oświetlenia ulicznego,
 • przełożenie istniejącej sieci kanalizacji deszczowej kd 200 administrowanej przez PKP PLK we Wrocławiu,
 • przełożenie istniejącej instalacji telekomunikacyjnej,
 • wycinkę drzew i krzewów, urządzeniu zieleni.

 Podstawowe parametry obiektu to:

 • nośność wiaduktu – klasa A wg [33]
 • długość całkowita – 81,73 m
 • szerokość całkowita – 16,20 m
 • kąt skosu – 77,7º
 • powierzchnia pomostu – 840 m2
 • szerokość jezdni – 7,00 m
 • szerokość ścieżek rowerowych – 2 x 1,50 m + 2 x 0,30 m opaski
 • szerokość chodników – 2 x 2,00 m
 • ilość przęseł – 3
 • rozpiętości teoretyczne przęseł – 20,30+15,60+15,15 m (w osiach podpor)
 • rodzaj konstrukcji – zespolona płytowa z belek prefabrykowanych
 • schemat statyczny – konstrukcja belkowa, ciągła