Remont mostu przez rzekę Wisłę w m. Dęblin w km 153+057 drogi krajowej nr 4

LOKALIZACJA:
Dęblin
Wartość:
3,8 mln
CZAS REALIZACJI:
7 miesięcy

Dnia 24.04.2017 firma INTOP Warszawa podpisała umowę na wykonanie zadania „Remont mostu przez rzekę Wisłę w m. Dęblin w km 153+057 drogi krajowej nr 48”. DK48 jest drogą o znaczeniu regionalnym, uzupełniającą podstawową sieć drogową Państwa. Droga łączy najważniejsze trasy przebiegające z północny na południe Polski: DK8 (przyszła S8), S7, DK79, DW801, DK17 (S17) oraz DK19 (S19). W województwie mazowieckim DK48 łączy powiaty położone na północ od Radomia z drogą ekspresową S7, która jest kręgosłupem komunikacyjnym regionu.

W ramach kontraktu INTOP Warszawa wykona:

  •  kompleksowe zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej mostu;
  •  wymianę nawierzchni na moście;
  •  w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów zostanie wykonane podwyższenie balustrad do 1,2m
  •  remont barier mostowych

Parametry techniczne obiektu:

  • Długość całkowita Lc= 449,80m
  • Rozpiętość teoretyczna Lk= 22,35m + 26,04m + 27,09m + 26,29m + 26,42m + 30,0m + 2×33,0m + 41,09m + 40,60m + 41,0m + 54,0m + 39,0m
  • Szerokość całkowita Bc= 9,30 m
  • Układ statyczny – belka swobodnie podparta (między podporami 1-12), belka ciągła (między podporami 12-14)
  • Szerokość użytkowa Bu=6,50 m – w świetle prowadnic bariery
  • Konstrukcja przęsła – dwa dźwigary blachownicowe (między podporami 1 i 7 oraz 10 i 12); cztery dźwigary kratownicowe (między podporami 7 i 9); cztery dźwigary blachownicowe (między podporami 9 i 10 oraz 12 i 14)