Prace na liniach kolejowych nr 68, 565 na odcinku Lublin – Stalowa Wola Rozwadów wraz z elektryfikacją w ramach programu operacyjnego Polska wschodnia 2014-2020

LOKALIZACJA:
Lublin
Wartość:
300 mln
CZAS REALIZACJI:
32 miesięcy

Spółka Intop Warszawa jako partner konsorcjum w składzie: Track Tec Construction Sp. z o.o., Infrakol Jan Paruch i Wspólnicy Spółka Komandytowa, Leonhard Weiss GMBH & CO. KG realizuje część prac w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych w ramach projektu „Prace na liniach kolejowych nr 68, 565 na odcinku Lublin – Stalowa Wola Rozwadów wraz z elektryfikacją w ramach programu operacyjnego Polska wschodnia 2014-2020”

Linia kolejowa nr 68 Lublin – Przeworsk odcinek Lublin – Stalowa Wola Rozwadów jest  jedną z ważniejszych „dróg żelaznych” na terenie województw lubelskiego i podkarpackiego jest o długości 104 km. Jest to linia znaczenia państwowego jednotorowa, niezelektryfikowana. Wyjątek stanowi ok. 7 kilometrowy dwutorowy i zelektryfikowany szlak Lublin – Lublin Zemborzyce.

Realizacja projektu pozwoli  na osiągnięcie następujących celów ogólnych:

  1. elektryfikacja linii nr 68,
  2. skrócenie czasu jazdy,
  3. poprawa przepustowości linii, częstotliwości, skomunikowania oraz punktualności realizowanych połączeń,
  4. zwiększenie dostępności transportu kolejowego,
  5. usprawnienie statycznej i dynamicznej informacji pasażerskiej oraz informacji dla przewoźników,
  6. poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego, podróżnych, przewożonych ładunków oraz ruchu drogowego na przejazdach kolejowych,
  7. racjonalizacja kosztów eksploatacji i  utrzymania zarządzanej  infrastruktury oraz ograniczenie dewastacji infrastruktury kolejowej na przedmiotowej linii,
  8. zapewnienie interoperacyjności kolei i umożliwienie niedyskryminującego dostępu do polskiej infrastruktury kolejowej operatorom z innych krajów,
  9. zmniejszenie oddziaływania transportu na środowisko.