Zaprojektowanie i wykonanie robót dla przebudowy mostu w Przemyślu, w km 243,845 linii kolejowej nr 91 Kraków Główny – Medyka

LOKALIZACJA:
Przemyśl
Wartość:
74 mln
CZAS REALIZACJI:
38 miesięcy

W dniu 17.12.2020 roku jako konsorcjum firm INTOP Warszawa Sp. z o.o. (Lider) wraz z SARINŻ Sp. z o.o. (Partner) podpisaliśmy umowę na „Zaprojektowanie i wykonanie robót dla przebudowy mostu w Przemyślu, w km 243,845 linii kolejowej nr 91 Kraków Główny – Medyka”, w ramach projektu pn.: „Poprawa stanu technicznego obiektów inżynieryjnych – etap II”.

Zakres prac obejmuje wybudowanie nowego mostu kratownicowego z nieznacznym przesunięciem w stosunku do istniejącej konstrukcji. Istniejący, zabytkowy most zostanie przesunięty na podpory z zachowaniem oryginalnych elementów przęseł.

Obecna konstrukcja mostu pochodzi z 1891 roku, a jej projekt powstał w biurze Gustave’a Eiffela. Przęsła skrajne po stronie pn. – wsch. i płd. wsch. pochodzą z lat 1890-91, przęsło nurtowe od strony płd. – zach. wykonane zostało w hucie w Witkowicach w 1916 r. Mając na względzie historyczne aspekty istniejącego mostu oraz zabytkowy charakter całego obiektu, istniejące przęsła mostu zostaną zachowane i przekazane władzom miasta Przemyśl do późniejszej adaptacji. Według planów władz miasta Przemyśl jedno z zachowanych, zabytkowych przęseł będzie pełnić funkcję kładki pieszo-rowerowej.

Realizowane zadanie w formule „projektuj i buduj” obejmuje wykonanie:

  • dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych,
  • robót branży mostowej, torowej, srk, telekomunikacyjnej, sieć trakcyjna, elektroenergetyka do 1 kV, drogowej i ogólnobudowlanej,

W ramach zadania zostanie przeprowadzony przez jednostkę notyfikowaną proces weryfikacji podsystemów strukturalnych.