Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektów pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej Nr 59 na odcinku Granica Państwa – Chryzanów(S)” oraz „Prace inwestycyjne na przejściu granicznym Siemanówka – Swisłocz

LOKALIZACJA:
Siemanówka
Wartość:
138 mln
CZAS REALIZACJI:
42 miesiące

INTOP Warszawa Sp. z o.o. jako Lider konsorcjum w skład którego wchodzą Torkol Sp. z o.o. i PUH Rajbud Sp. z o.o. realizuje zadanie pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektów pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej Nr 59 na odcinku Granica Państwa – Chryzanów(S)” oraz „Prace inwestycyjne na przejściu granicznym Siemianówka – Swisłocz” w ramach projektu pn. „Poprawa stanu technicznego infrastruktury kolejowej w rejonach przejść granicznych, w tym toru szerokiego””.

W ramach kontraktu zrealizowane zostaną:

  • Roboty torowe wraz z odwodnieniem linia szerokotorowa 1520
  • Roboty torowe wraz z odwodnieniem linia normalnotorowa 1435 mm
  • Obiekty inżynieryjne
  • Obiekty kubaturowe
  • Roboty sterowania ruchem kolejowym
  • Roboty teletechniczne
  • Roboty elektroenergetyczne

W zakresie robót nawierzchniowych wykonane zostaną prace budowlane: kompleksowa wymiana nawierzchni w torze szlakowym linii 59. Nawierzchnia kolejowa na szlakach i w torach głównych zasadniczych zostanie wymieniona na nową w postaci toru bezstykowego (prześwit 1520 mm) z nowych szyn o profilu 60E1 na podkładach strunobetonowych typu PS-93S lub PS94S lub PS09 o rozstawie 0,55 m z przytwierdzeniem sprężystym typu SB lub W14 i podsypce  – zakres prac od km 0,00 – do km 20,132

W ramach robót torowych na stacji Siemianówka na LK 31 zostanie wymieniona nawierzchnia kolejowa na nową w postaci toru bezstykowego (prześwit 1435) z nowych szyn 49 E1 na podkładach strunobetonowych PS 83 w rozstawie 0,65m.

Zostanie wykonana wymiana rozjazdów zwyczajnych LK59 – rozjazdy typu 60E1 na podrozjazdnicach strunobetonowych, odmiany spawanej, krzyżownice z dziobnicą stałą z dziobem zgrzewano – spawanym wyposażone w bezobsługowe rolki zwrotnicowe. Zostanie też wymieniona i uzupełniona podsypka tłuczniowa wraz z regulacją rozjazdów w planie i w profilu.

Przebudujemy i wyremontujemy 13 obiektów inżynieryjnych, w tym na jednym obiekcie całkowicie wymienimy ustrój nośny wraz z przebudową przyczółków, wykonamy remont nastawni dysponującej na stacji Siemianówka oraz wybudujemy nową nastawnię na stacji Zabłotczyzna

Zmodernizujemy14 przejazdów drogowo kolejowych, wykonamy również prace z zakresu SRK, Teletechniki oraz Elektroenergetyki do 1KV.