Modernizacja mostu w miejscowości Terespol

LOKALIZACJA:
Terespol
Wartość:
24 mln
CZAS REALIZACJI:
18 miesięcy

Jedną z większych realizacji mostowych firmy INTOP Warszawa wykonywaną w konsorcjum była „Modernizacja mostu w km 211,657 linii kolejowej nr 2 Warszawa – Terespol”. Modernizowany most przekracza rzekę Bug. Obiekt znajduje się na kolejowym przejściu granicznym Terespol – Brześć Centralny. Cały obiekt składa się z sześciu przęseł swobodnie podpartych (dwóch żelbetowych przęseł dojazdowych, dwóch stalowych kratownic typu „W” oraz dwóch stalowych kratownic typu „X”) usytuowanych symetrycznie względem podpory środkowej. Rozpiętości poszczególnych przęseł wynoszą odpowiednio: 7,90 m – 66,00 m – 71,50 m. Przebudowa objęła część mostu leżącą na polskim brzegu rzeki, od przyczółka do trzeciej podpory włącznie, na której spoczywa pierwsze przęsło nurtowe.

Głównymi zagadnieniami związanymi z przebudową obiektu kolejowego na Bugu była całkowita rozbiórka istniejących przęseł i wykonanie nowych – o takiej samej konstrukcji, przy czym na przęsłach stalowych dodatkowo zaprojektowano koryto balastowe w którym zostanie odtworzona nawierzchnia torowa. Ponadto w ramach zadania wykonano:

  • wzmocnienie posadowienia istniejących podpór,
  • wymianę łożysk,
  • wzmocnienie konstrukcji podpór poprzez torkretowanie
  • reprofilację ław podłożyskowych,
  • wykonanie elementów wyposażenia (chodniki służbowe poza obrysem mostu, wózki rewizyjne pod przęsłami kratowymi, odwodnienie, stożki i schody skarpowe),
  • przebudowę sieci trakcyjnej, urządzeń SRK oraz sieci łącznościowych