Rozbudowa mostu drogowego im. J. Piłsudskiego w Toruniu

LOKALIZACJA:
Toruń
Wartość:
122 mln
CZAS REALIZACJI:
20 miesięcy

W ramach umowy wykonawca będzie zobowiązany do wykonania poszerzenia wsporników chodnikowych na których znajdą się ciągi piesze i rowerowe do 4,2 m, co pozwoli na rozdzielenie ruchu pieszego i rowerowego na przeprawie, z każdej strony mostu. Wykonawca naprawi także istniejącą płytę pomostu. Wykonane zostanie nowe wyposażenie na obiekcie: kapy chodnikowe, nawierzchnia jezdni i chodników, odwodnienie, oświetlenie, iluminacja i bariery drogowe.

W zakres inwestycji wchodzi zabezpieczenie antykorozyjne istniejącej i projektowanej konstrukcji stalowej, budowa punktów widokowych, wykonanie zejścia na Kępę Bazarową i nowego zejścia na Bulwar Filadelfijski wyposażonego w windy dostosowane dla rowerzystów i osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Wykonamy też m.in. czyszczenie i naprawę oblicowań kamiennych, przyczółków mostu i filarów; przebudowę sieci zlokalizowanych na obiekcie i infrastrukturę techniczną kolidującą z projektowaną inwestycją.

W pierwszym etapie prac wyremontowana zostanie nawierzchnia mostu oraz zostaną wyczyszczone i pomalowane elementy, które znajdują się nad jezdnią. Natomiast w II etapie remontu mostu drogowego im. J. Piłsudskiego planowany jest remont chodników i tego, co jest do zrobienia poniżej mostu.

Zapraszamy do zapoznania się ze stroną realizacji:

http://remontmostu.mzd.torun.pl/