Remont DW 946 na Rondach przy moście na Sole wraz z wymianą nawierzchni na moście.

LOKALIZACJA:
Żywiec
Wykonawca robót:
INTOP Warszawa Sp. z o.o.
Wartość:
49 119 087,58 zł brutto
CZAS REALIZACJI:
sierpień 2023 – październik 2024 (14 miesięcy)

Opis prac

  • Dla branży drogowej :

– wymiana warstwy bitumicznej ścieralnej na całym odcinku pomiędzy rondami oraz na rondach;

– wymiana warstwy bitumicznej wiążącej na odcinkach dojazdowych do mostu wraz z rondami;

– wymiana uszkodzonych krawężników betonowych na odcinkach dojazdowych do mostu i w obrębie rond (w tym wysp);

– uzupełnienie i lokalna niwelacja powierzchniowa kostki brukowej (rozbiórka i ponowne ułożenie z tego samego materiału) w obrębie chodników na dojściach do mostu;

– korekta wpustów drogowych w obrębie jezdni przy rondach wraz z udrożnieniem odpływu do kanalizacji deszczowej;

– remont schodów terenowych z wymianą balustrad;

– wymiana balustrad drogowych U12a na dojściach do mostu

  • Dla branży mostowej:

– konserwacja balustrad na moście w zakresie zabezpieczenia antykorozyjnego wraz z naprawą ich wypełnień a plexiglasu oraz poprawą zakotwienia słupków balustrad w obrębie których przęseł;

–  wymiana uszkodzonych odcinków barier energochłonnych na moście i dojazdach;

–  wymiana nawierzchni chodników na moście wraz z naprawą powierzchniową betonu kap chodnikowych;

–  odtworzenie szczelności izolacji w obrębie wpustów na moście wraz z ułożeniem warstwy wiążącej asfaltu lanego wokół wpustów;

–  iniekcja zarysowań żelbetowej płyty pomostu od spodu oraz podpór mostu;

–  naprawa lokalnych urządzeń i odtworzenie powłok antykorozyjnego zabezpieczenia konstrukcji stalowej skrzynkowego ustroju nośnego od wewnątrz;

–  wymiana urządzenia dylatacyjnego w obrębie podpory (przyczółka) w osi 8

–  naprawy betonu wsporników płyty ustroju nośnego od spodu wraz z antykorozyjnym zabezpieczeniem powłoką malarską akrylową;

– konserwacja osłon trakcyjnych nad linią kolejową jednotorową zlokalizowaną pod obiektem wraz ze sprawdzeniem sprawności i ewentualną naprawą uszynienia

– wymianę warstwy bitumicznej ścieralnej na moście

-odtworzenie antykorozyjnego zabezpieczenia betonu podpór wraz z nałożeniem warstwy powłoki antygraffiti

– koordynacja robót naprawczych wykonywanych przez użytkowników urządzeń obcych zlokalizowanych wewnątrz „skrzynki” ustroju nośnego;

– rewizja, oczyszczenie i pełne udrożnienie kanalizacji deszczowej most