Przebudowa mostów w ciągu ul. 1 Maja i ul. Granicznej, budowa mostu w ciągu ul. Mostowej w Grodzisku Mazowieckim i przepustu w ciągu ul. Cichociemnych w Książenicach.

LOKALIZACJA:
Książenice
Wykonawca robót:
INTOP Warszawa Sp. z o.o.
Wartość:
8 427 322 zł brutto
CZAS REALIZACJI:
październik 2022 – październik 2023

Opis prac

  • Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi gminnej nr 150832W na ul. 1 Maja w Grodzisku  Mazowieckim, polegająca na rozbiórce istniejącego mostu i budowie nowego obiektu.

– ustrój ramowy, przęsło z belek prefabrykowanych typu DS., posadowienie na ławach zespolonych z grodzicami stalowymi

Szerokość całkowita– 8,86m

Długość płyty – 6,30m

Wartość robót – 2 414 268,71zł

  • Rozbiórka i budowa nowego mostu w ciągu drogi gminnej nr 150851W ul. Mostowa nad strugą Rokicianką  w Grodzisku Mazowieckim. 

Ustrój ramowy, przęsło  z  belek prefabrykowanych strunobetonowych typu DS., posadowienie na ławach żelbetowych 

Szerokość całkowita– 8,25m

Długość płyty – 9,20m

Wartość robót – 1 777 360,15zł

  • Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi gminnej nr 150766W na ul. Granicznej w Grodzisku  Mazowieckim, polegająca na rozbiórce istniejącego mostu i budowie nowego obiektu. 

Ustrój ramowy, przęsło z belek prefabrykowanych strunobetonowych typu DS., posadowienie pośrednie na palach prefabrykowanych 

Szerokość całkowita– 10,36 m

Długość płyty – 9,40 m

Wartość robót – 2 184 726,53 zł

  • Budowa przepustu drogowego wraz ze ścianami oporowymi w ciągu ulic Cichociemnych – Sosnowa w m.  Książenice nad rzeką Rokitnica Stara we wsi Książenice gm. Grodzisk Mazowiecki.

Ustrój żelbetowy, prefabrykowany, posadowienie pośrednie na palach prefabrykowanych 

Szerokość całkowita–  9,85 m

Długość płyty – 6,00 m

Wartość robót  -2 050 966,61