Przebudowa mostu w miejscowości Śliwice

LOKALIZACJA:
Śliwice
Wartość:
2,7 mln
CZAS REALIZACJI:
5 miesięcy

W 2015 roku prowadziliśmy prace przy przebudowie mostu w km 0+686 drogi powiatowej nr 1636 w miejscowości Śliwice polegające na wykonaniu objazdu z mostem tymczasowym, rozbiórce płyty pomostowej, wzmocnieniu konstrukcji stalowej, wykonano konserwację łożysk i przegubów typu gerber, wymianę powłok malarskich, nową płytę pomostową wraz z wyposażeniem, odwodnieniem i chodnikami, oświetlenie mostu, wymianę wodociągu podwieszonego do mostu, nawierzchnię na moście i dojazdach, kanalizację deszczową oraz rozbiórkę objazdu.

Ciekawą realizacją firmy Intop Warszawa wykonaną w okresie czerwiec 2015 – październik 2015 była „Przebudowa mostu w km 0+686 drogi powiatowej nr 1636 O w miejscowości Śliwice”. Most przekracza kanał ulgi zbiornika Otmuchów i potok Raczyna. Most znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków i podlega nadzorowi Konserwatora Zabytków.

Charakterystyka obiektu po przebudowie:

Klasa obciążeń: C wg PN-85/S-10030

Most stalowy z jazdą górą

Rodzaj konstrukcji nośnej: przęsła blachownicowe nitowane typu belki ciągłej z przegubami typu „Gerbera” nad podporami przedskrajnymi

Ilość dźwigarów: 2 [szt.]

Rozpiętości teoretyczne: 23,87+29,78+35,72+29,78+23,82 [m]

Długość całkowita: 142,92 [m]

Szerokość całkowita obiektu: 9,00 [m]

Wysokość konstrukcyjna 2,21 [m]

Szerokość jezdni: 6,00 [m]

Szerokość użytkowa chodnika: 2,00 [m]

 Zakres robót obejmował:

 • Wykonanie objazdu wraz z mostem tymczasowym,
 • Demontaż zabytkowych poręczy wraz z przystosowaniem do ponownego wbudowania,
 • Rozbiórkę pomostu betonowego wraz z kształtownikami stalowymi typu „Zores” wraz z wyposażeniem,
 • Rozbiórkę dojazdów do obiektu,
 • Odcinkowe wzmocnienie istniejącej konstrukcji stalowej,
 • Wymianę uszkodzonych nitów,
 • Wymianę skorodowanych elementów stężeń i poprzecznic,
 • Naprawę łożysk stalowych wraz z konserwacjami przegubów,
 • Usunięcie i odtworzenie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej,
 • Wykonanie żelbetowej płyty zespolonej z dźwigarami stalowymi,
 • Renowację podpór kamiennych,
 • Wykonanie nowego wyposażenia obiektu,
 • Montaż poręczy po renowacji,
 • Wykonanie dylatacji modułowych,
 • Odbudowę dojazdów,
 • Wykonanie instalacji oświetlenia na moście,
 • Przebudowie wodociągu o średnicy 160mm podwieszonego do konstrukcji przęseł.