Przebudowa mostu na rzece Bug w miejscowości Frankopol w ciągu drogi krajowej nr 62 Węgrów – Drohiczyn w km 332+427

LOKALIZACJA:
Frankopol
Wartość:
18 mln
CZAS REALIZACJI:
18 miesięcy

Całość robót budowlanych związanych z rozbiórką i budową mostu w km. 14,330 i w km 14,330 wraz z odwodnieniem odcinka Warszawa Wschodnia – Legionowo linii kolejowej E-65.”