Budowa tunelu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 638 z jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn w km 19,376 linii kolejowej nr 2 Warszawa Zachodnia – Terespol oraz przebudowa układu drogowego dowiązującego do planowanego tunelu drogowego

LOKALIZACJA:
Sulejówek
Wartość:
53 mln
CZAS REALIZACJI:
14 miesięcy

INTOP Warszawa w lipcu 2022 rozpoczął prace przy budowie tunelu pod torami, który zastąpi przejazd drogowo-kolejowy w al. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Umowa na wykonanie zadania została zawarta z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wspólnie z Miastem Sulejówek oraz Województwem Mazowieckim – Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie. Nowe dwupoziomowe skrzyżowanie w Sulejówku zapewni znaczące usprawnienie ruchu kolejowego i drogowego. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap II – część wiaduktowa”. Prace zaplanowano do III kwartału 2023 r.

W Sulejówku w ciągu al. Marszałka Józefa Piłsudskiego (Droga Wojewódzka 638) zostanie wybudowany tunel pod linią kolejową nr 2 relacji Warszawa –Terespol, który zwiększy bezpieczeństwo ruchu na tej linii oraz usprawni ruch drogowy w mieście. Obiekt zastąpi obecny przejazd z rogatkami w poziomie szyn.

Powstanie nowa droga, po jednym pasie ruchu w każdą stronę, wraz z chodnikami i ścieżkami rowerowymi. Dojście do tunelu pieszym zapewnią schody. Dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się przewidziano windy.

Prace wiążą się z zamknięciem przejazdu kolejowo-drogowego al. Marszałka Józefa Piłsudskiego dla ruchu samochodów i pieszych. W dniu 16 sierpnia dokonano zamknięcia przejazdu dla ruchu kołowego i pieszego, a następnie przystąpiono do prac przygotowawczych. W pierwszej kolejności został przygotowany teren budowy i usuwane są kolizje z podziemną i nadziemną infrastrukturą. Następnie zostanie wykonany tunel w technologii ścian szczelinowych. Zaplanowane roboty zostały uzgodnione w rozkładzie jazdy, a ruch pociągów pasażerskich i towarowych na obu torach będzie utrzymany przez okres realizacji.

Parametry techniczne obiektu:

Klasa drogi w tunelu                     G

Długość tunelu (w osi jezdni)      245,456 m

Szerokość tunelu w świetle      15,80 – 16,50 m