Budowa skrzyżowania dwupoziomowego (wiaduktu drogowego) nad linią kolejową nr 4 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie i likwidacja przejazdu kolejowo-drogowego w km: 95,136

LOKALIZACJA:
Zawiercie
Wartość:
25,6 mln
CZAS REALIZACJI:
24 miesiące

Budowa skrzyżowań dwupoziomowych (wiaduktów drogowych) nad linią kolejową nr 4 Grodzisk Mazowiecki- Zawiercie i likwidacja przejazdów kolejowo-drogowych w km: 95,136; 98,564; 142,850; 149,500 w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa etap II” – ZADANIE 1

Zadanie polega na budowie wiaduktu drogowego z nasypami i drogami dojazdowymi w miejscowości Zachorzów Kolonia gm. Sławno i likwidacji przejazdu kolejowego w km 95,136.

Inwestycja ma na celu umożliwienie bezkolizyjnego ruchu o na skrzyżowaniu linii kolejowej CMK relacji Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie oraz istniejącej drogi gminnej nr 107309E Zachorzów-Wąglany.

Zakres zadania:

– zabezpieczenie na czas robót i przebudowa infrastruktury technicznej (elektroenergetycznej; sieci trakcyjnej, teletechnicznej, sterowania ruchem kolejowym, sanitarnej i torowej)

– rozbiórka istniejących nasypów oraz podpór;

– wykonanie wzmocnienia podłoża;

– budowa nowego układu drogowego wraz z nasypami dojazdowymi do obiektu;

– budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową CMK;

– budowa dwóch przepustów;

– wykonanie odwodnienia drogi i obiektu;

– uporządkowanie terenu.

Wiadukt drogowy  trójprzęsłowy o konstrukcji zespolonej (belka stalowa z płytą żelbetową). Długość całkowita obiektu 134,0 m. Wiadukt będzie zlokalizowany w odległości około 30 m od istniejącego przejazdu.

Projektowany jest odcinek drogi głównej około 715 m – wraz z wiaduktem.

Oraz drogi dojazdowe od strony toru nr 1 – ok. 310 m i od strony toru nr 2 – ok. 180 m.