Wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę, przebudowę i rozbudowę linii kolejowej nr 47 w zakresie dobudowy drugiego toru wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania: „Modernizacja infrastruktury kolejowej linii WKD – poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego”

LOKALIZACJA:
Podkowa Leśna / Grodzisk Mazowiecki
Wartość:
115 mln
CZAS REALIZACJI:
19 miesięcy

INTOP Warszawa w dniu 10 maja 2022r podpisał umowę na „Wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę, przebudowę i rozbudowę linii kolejowej nr 47 w zakresie dobudowy drugiego toru wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania: „Modernizacja infrastruktury kolejowej linii WKD – poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego”. Prace przy na przedmiotowym kontrakcie rozpoczęły się w dniu 23 maja a oficjalnego rozpoczęcia prac budowlanych dokonał osobiście marszałek województwa pan Adam Struzik.

W ramach podpisanej umowy odcinek linii kolejowej WKD o długości 7,5 km pomiędzy Podkową Leśną i Grodziskiem Mazowieckim zostanie rozbudowany i gruntownie przebudowany. Poza budową nowego toru kompleksowo zmodernizowany zostanie również ten obecnie istniejący, a także stacje „Podkowa Leśna Główna” oraz „Grodzisk Mazowiecki Radońska”. Wartość umowy na Wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na użytkowanie wynosi 142,46 mln złotych.

W ramach podpisanej umowy zostaną wykonane następujące roboty:

  • Budowa i przebudowa nawierzchni torowej w łącznej długości 14,70km toru
  • Budowa nowej sieci trakcyjnej
  • Zabudowa 9 rozjazdów
  • Zostaną wyremontowane dworce kolejowe na Stacji Grodzisk Mazowiecki oraz Podkowa Leśna
  • Rozbiórka i budowa 10 obiektów inżynieryjnych w tym 5 mostów
  • Rozbiórka i budowa 14 nowych peronów
  • Przebudowa 10 przejazdów kolejowych
  • Budowa nowego Systemu Sterowania Ruchem Kolejowym
  • Budowa nowej sieci LPN