Wykonanie robót budowlanych na Moście Gdańskim w Warszawie

LOKALIZACJA:
Warszawa
Wartość:
75,7 mln
CZAS REALIZACJI:
10 miesięcy

INTOP Warszawa Sp. z o.o. jako lider konsorcjum wraz z Mostostal Kielce S.A – partner zrealizują kontrakt na „Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach zamówienia pn.: Wykonanie robót budowlanych oraz opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót dla zabudowy koryta balastowego w torze nr 1 wraz z nawierzchnią kolejową na tłuczniu oraz robotami towarzyszącymi, związanymi z poprawą bezpieczeństwa na Moście Gdańskim w Warszawie w ramach projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej – Prace na moście Gdańskim w Warszawie.”

W ramach inwestycji zostanie wymieniona konstrukcja stalowa obiektu pod torem nr 1, która aktualnie ze względu na zły stan techniczny obiektu jest nieużytkowana. W miejscu istniejącej konstrukcji wykorzystującej mostownice wykonana zostanie konstrukcja z korytem balastowym . Wraz z przebudową konstrukcji stalowej zostanie wymieniona nawierzchnia torowa aktualnie oparta na mostownicach na klasyczną nawierzchnię podsypkową. Na przebudowywanym odcinku linii kolejowej zostanie także wymieniona sieć trakcyjna.

W ramach zadania zostanie także wymieniona magistrala wodociągowa podwieszona pod konstrukcją stalową obiektu. Aktualny wodociąg o średnicy 400mm zostanie zastąpiony wodociągiem wykonanym z rur z żeliwa sferoidalnego o średnicy 300mm.

Dodatkowo w celu zabezpieczenia podpór nurtowych przed podmyciem zostanie wykonane wzmocnienie w postaci ścianek szczelnych, oczepu żelbetowego oraz opaski z materacy faszynowo kamiennych. ze względu na niewielką odległość obiektu drogowo-tramwajowego i przebudowywanego obiektu wzmocnienie obejmie podpory obu obiektów.

Film poklatkowy z całego procesu przebudowy:

Poklatkowy film z przebudowy kolejowego mostu Gdańskiego w Warszawie