Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na linii 277 Opole Groszowice – Wrocław Brochów wraz z łącznicami

LOKALIZACJA:
Opole Wschodnie
Wartość:
33,9 mln
CZAS REALIZACJI:
23 miesiące

Intop Warszawa Sp. z o.o.  przebuduje wiadukt na dworcu Opole Wschodnie, wyremontuje perony i torowisko. To część większych prac związanych z przebudową skrzyżowania ul. Oleskiej, Batalionów Chłopskich i Bohaterów Monte Cassino.

Zadanie pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na linii 277 Opole Groszowice – Wrocław Brochów wraz z łącznicami” – przebudowa wiaduktu w km 6,420 wraz z rewitalizacją estakady i robotami towarzyszącymi w stacji Opole Wschodnie w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej” jest finansowane ze środków budżetowych w formule projektuj i buduj.

Zasadniczy zakres prac obejmuje wzmocnienie i odnowienie wiaduktu kolejowego nad ul. Oleską  w Opolu wraz z estakadą. Tory, ułożone na tym obiekcie, zostaną dostosowane dla ruchu pociągów z  prędkością do 120 km/godz. (towarowych do 100 km/godz.). Wymienionych zostanie 8 rozjazdów. Roboty obejmą również wymianę sieci trakcyjnej – wraz z konstrukcjami wsporczymi. Przebudowa umożliwi przejazd ciężkich składów towarowych o nacisku na oś 221 kN. Jest to szczególnie ważne, gdyż trasą kursują m.in. pociągi towarowe do elektrowni Opole i cementowni Odra.

Przebudowa obejmie również przystanek Opole Wschodnie. Po modernizacji peron będzie dostępny dla osób z ograniczoną mobilnością, gdyż zostanie zamontowana winda. Nowa nawierzchnia peronu zostanie wyżej posadowiona, przez co dogodniejsze będzie wsiadanie
 i wysiadanie z pociągu. Na peronie zostanie zamontowane nowe oświetlenie oraz wiata i ławki. Orientację ułatwi nowe oznakowanie i gabloty informacyjne.