Asystent / młodszy specjalista ds. umów

Warszawa

Do zakresu obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku, na które aplikujesz, będzie należeć głównie:

 • sporządzanie i weryfikowanie projektów umów, zamówień i aneksów do nich w zakresie branży budowlanej, w tym robót budowlanych, prac projektowych, usług i dostaw,  w tym umów o podwykonawstwo, prace projektowe, i in.,
 • weryfikacja/opiniowanie umów pod kątem ich zgodności z wymaganiami Inwestora, w tym warunkami kontraktowymi FIDIC i przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • koordynacja procesu zawierania umów i monitorowanie ich obiegu pomiędzy stronami umów,
 • dbałość o prawidłowy obieg dokumentów wewnątrz spółki i ich przekazywania na zewnętrz oraz ich odbioru,
 • współpraca z innymi działami wewnątrz spółki w zakresie zadań powierzonych na zajmowanym stanowisku,
 • weryfikacja zabezpieczeń wymaganych i ustanawianych do umów i sprawdzanie ich poprawności zgodnie z warunkami kontraktowymi i umownymi,
 • kompletowanie załączników do umów i zamówień podlegających procesowi podpisów,
 • opracowanie projektów innych dokumentów dotyczących procesu budowlanego, a mających zastosowanie w zawieranych umowach w zakresie zleconym przez przełożonego,
 • archiwizacja dokumentacji umownej i wszelkiej dokumentacji z nią związanej.

Od kandydata do pracy wymagamy:

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: administracja, prawo lub pokrewne, ewentualnie techniczne (budowlane) min. I stopnia – tytuł inżyniera), w tym brak statusu aplikanta radcowskiego, adwokackiego, brak uprawnień radcowskich, adwokackich,
 • minimum 1 rok doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • znajomość (praktyczna) przepisów ustawy PZP i Kodeks cywilny w zakresie zobowiązań i świadczeń oraz warunków kontraktowych FIDIC lub chęć podniesienia kwalifikacji w tym przedmiocie,
 • doświadczenie w stosowaniu ustawy PZP i kodeksu cywilnego przy sporządzaniu umów/zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy,
 •  umiejętność analitycznego myślenia i pragmatycznego rozwiązywania przedstawionych zagadnień prawnych,
 • bardzo dobra umiejętność formułowania tekstu prawnego i prawniczego, w tym samodzielnego przygotowywania projektów pism i umów,
 • umiejętność praktycznej obsługi pakietu MS Office,
 • bardzo duża dokładność i samodzielność w pracy, a także terminowości w realizacji zadań,
 • samodzielność, sumienność  i dobra organizacja własnego czasu pracy,
 • rozwinięte zdolności interpersonalne i umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres,
 • wysoka kultura osobista.

Dodatkowe atuty:

 • znajomość prawa budowlanego, znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Kodeks cywilny oraz warunków kontraktowych FIDIC,
 • doświadczenie w pracy przy kontraktach kolejowych i/lub drogowych, w szczególności w zakresie infrastruktury drogowej i/lub kolejowej i opracowywania w takim zakresie umów i zamówień,
 • doświadczenie i umiejętności negocjacyjne.

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia (przejrzysta umowa o pracę);
 • atrakcyjny system wynagrodzeń uwzględniający staż pracy, doświadczenie oraz posiadane umiejętności i kwalifikacje;
 • interesującą pracę w spółce o ugruntowanej pozycji rynkowej oraz wysokiej dynamice rozwoju;
 • pełną zróżnicowanych wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze oraz dynamicznym i doświadczonym zespole;;
 • możliwości podniesienia własnych kwalifikacji w różnych obszarach;
 • rozbudowany pakiet socjalny (m.in. ubezpieczenie grupowe, karta MultiSport).

Osoby zainteresowane udziałem w procesie rekrutacji na powyższe stanowisko prosimy o przesyłanie swoich aplikacji CV poprzez przycisk aplikowania poniżej.

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji osoby ubiegające się o zatrudnienie proszone są o zapoznanie się z klauzulą informacyjną w zakresie przetwarzania przez spółkę „INTOP Warszawa” Sp. z o.o., danych osobowych udostępnianych przez kandydatów do pracy w zgłoszeniu rekrutacyjnym.

Udział w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez spółkę „INTOP Warszawa” Sp. z o.o. jest dobrowolny.

Wysłanie zgłoszenia aplikacyjnego kandydata do pracy jest jednoznaczne z dobrowolnym, konkretnym, świadomym i jednoznacznym okazaniem woli (wyrażeniem zgody) udziału w procesie rekrutacyjnym oraz akceptacją przedstawionych zasad przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy.

Przetwarzanie danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie (kandydata do pracy) odbywa się z poszanowaniem jej prawa do prywatności oraz na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa polskiego i europejskiego.

Aplikuj