Aktualności

Zawarliśmy umowę na wykonanie skrzyżowania dwupoziomowego w Kobyłce

W dniu 10 marca 2022 roku w ramach projektu „Prace na linii E75 na odcinku Sadowne – Czyżew wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów-Sadowne” podpisaliśmy umowę z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. na budowę skrzyżowania dwupoziomowego w Kobyłce Ossów. Projekt jest współfinansowanego z instrumentu Unii Europejskiej (CEF). Budowa tego nowego bezkolizyjnego skrzyżowania na mazowieckim odcinku trasy Rail Baltica pozwoli na szybszą jazdę i bezpieczniejszą komunikację pomiędzy dzielnicami miasta oraz zwiększy bezpieczeństwo w ruchu kolejowym. Wiadukt kolejowy, który zastąpi skrzyżowanie w poziomie szyn umożliwi sprawne, bezpieczne przejście i przejazd nad linią kolejową. W ramach prac zostaną przebudowane również przyległe ulice, powstaną dwa ronda oraz infrastruktura dla pieszych i rowerzystów w tym chodnik oraz ścieżka rowerowa. Wiadukt nad linią kolejową będzie miał 60 metrów długości i jezdnię o szerokości 7 metrów (po jednym pasie w każdą stronę).