Aktualności

Zakończenie roku obfite w nowe kontrakty

Koniec roku był bardzo udany, ponieważ udało nam się zawrzeć aż trzy nowe kontrakty.

Pierwsze realizowane przez nas przedsięwzięcie to „Rozbiórka tymczasowej przeprawy mostowej i budowa nowego mostu na rzece Soła wraz z przebudową połączenia drogowego z DW 948 i drogami powiatowymi 4480S i 1456S w m. Porąbka”.  Zadanie obejmuje m.in. budowę nowego mostu na Sole. Zaprojektowana przeprawa, to obiekt łukowy o długości prawie 130 m – podwieszony stalowo-żelbetowy pomost z ruchem puszczonym dołem. Nowa budowa ma zastąpić most tymczasowy, na którym obowiązuje ruch wahadłowy oraz ograniczenie tonażowe. Intop Warszawa Sp. z o.o. ma także przebudować drogi dojazdowe. Cała inwestycja ma się zakończyć w połowie 2024 roku. Na realizację tego zadania mamy 23 miesiące. Umowa została podpisana 1 grudnia 2022 roku, a plac budowy został nam przekazany dwa tygodnie później. Jest to kluczowa inwestycja dla regionu ze względu na położenie. Chodzi o skomunikowanie między dwoma województwami: śląskim i małopolskim.

Drugie zadanie na które umowa została podpisana 13 grudnia 2022 roku jest Przebudowa drogi gminnej nr 116111E wraz z przebudową wiaduktu w miejscowości Jeziorzec. Wiadukt zostanie przebudowany do prędkości pociągów osiągających 250 km/h. Zakres prac obejmuje  : opracowanie dokumentacji projektowej, poprawę konstrukcji nośnej przęseł i nadbetonu, naprawę powierzchni betonowych i żelbetonowych filarów, przyczółków oraz łożysk, wykonanie izolacji płyty pomostu, dylatacji, nawierzchni na obiekcie oraz odpowiedniego odwodnienia. Ponadto zostaną zamontowane urządzenia bezpieczeństwa ruchu tj. bariery i balustrady, urządzenia zabezpieczające przed porażeniem prądem, zostanie wykonane odpowiednie zabezpieczenie betonu w gruncie i ochrona powierzchniowa betonu. Wiadukt zostanie odpowiednio oznakowany oraz zostaną wykonane schody skarpowe do obsługi obiektu. W związku z przebudową wiaduktu zostanie także przebudowany odcinek drogi 116111E w bezpośrednim obrębie wiaduktu.

Trzecie zadanie na które podpisane umowy miało miejsce w dniu 22 grudnia 2022 roku to „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 801 na odcinku od km 50+732 do 51+135 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Wilgą w miejscowości Wilga w km 50+909 oraz rozbiórką i budową dwóch przepustów w km 50+782 oraz w km 51+125”