Aktualności

Roboty na WKD w ekspresowym tempie!

Roboty na zadaniu – Wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę, przebudowę i rozbudowę linii kolejowej nr 47 w zakresie dobudowy drugiego toru wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania: „Modernizacja infrastruktury kolejowej linii WKD – poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego” nabrały ekspresowego tempa!

W ramach prowadzonych prac przedstawimy co udało nam się wykonać przez 5 miesięcy pracy.

Na stacji Grodzisk Mazowiecki przebudowaliśmy Tory nr 1 2 3 wraz z zabudową 4 rozjazdów, obecnie trwają prace związane z podbiciem i oprofilowaniem,

Wybudowaliśmy 8 nowych obiektów pod nowobudowanym torem,

Wybudowaliśmy 8 nowych peronów, trwają prace wykończeniowe związane z zabudową małej architektury,

Zabudowana została nawierzchnia torowa na odcinku od Podkowy Leśnej do przystanku Kazimierówka.