Aktualności

Największe przedsięwzięcie w historii polskiej kolei!

Największy i najbardziej spektakularny kontrakt kolejowy w historii Polski właśnie został podpisany przez Intop Warszawa oraz TORPOL i PKP PLK S.A! 

Modernizacja linii kolejowej E65 (Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice) zakłada przekształcenie układu torowego z dwutorowego na czterotorowy, przebudowę ok. 100 km torów i 270 rozjazdów, wzmocnienie podtorza z wykorzystaniem ok. 800 000 m³ wykopów i 650 000 m³ nasypów, oraz zainstalowanie ponad 130 km nowej sieci trakcyjnej!

Co więcej – budowie, przebudowie lub modernizacji ulegnie ponad 120 obiektów inżynieryjnych, a także modernizacja 14 peronów na 5 stacjach! Dodatkowo powstanie 6 całkowicie nowych peronów, a wszystkie stacje wyposażone zostaną w nowoczesne systemy oświetlenia i informacji dla podróżnych. 

Nowa infrastruktura znacząco wpłynie na transport podmiejski i dalekobieżny. Jesteśmy podekscytowani wiedząc, jak wielki będziemy mieli wkład w rozwój polskiego kolejnictwa.