Aktualności

Most im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Toruniu skończony

Zakończyła się rozbudowa mostu drogowego im. marsz. Józefa Piłsudskiego. Inwestycja była realizowana od marca 2020 r. do kwietnia 2022 r.  Wykonawcą prac było konsorcjum firm: INTOP Warszawa Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum) i EURO-DARMAL Sp. z o.o. z Kamiennej Góry (Partner Konsorcjum).

Całkowita wartość inwestycji to około 132 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej Budżetu Państwa wynosi 45 791 659 zł, a z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 29 249 138 zł

Obiekt, zyskał nowy wygląd i funkcje. Szeroki, ponad czterometrowy ciąg pieszo-rowerowy, punkty widokowe, windy, zejście na plażę oraz pochylnię dla osób mających problemy z poruszaniem się. Ze wszystkich udogodnień można korzystać już od soboty (30 kwietnia 2022 roku)

W czasie rozbudowy mostu drogowego im. marsz. Józefa Piłsudskiego powstało kilka nowych elementów, a niektóre istniejące zostały zmodernizowane. Wykonano poszerzenie  wsporników chodnikowych, wybudowano zupełnie nowe ciągi piesze i  rowerowe o szerokości  4,2 m. W ramach zadania wyczyszczono i naprawiono oblicowania kamienne przyczółków mostu i filarów, przebudowano sieci zlokalizowane na obiekcie i infrastrukturę techniczną kolidującą z inwestycją. Wykonano naprawy istniejącej płyty pomostu oraz wymieniono uszkodzone elementy konstrukcji stalowej pomostu. Obiekt zyskał nowe kapy chodnikowe, nawierzchnię jezdni i chodników, bariery drogowe i odwodnienie. Cała konstrukcja stalowa została zabezpieczona antykorozyjnie. Most zyskał nową iluminację i oświetlenie.

W ramach inwestycji zadbano o skomunikowanie obiektu z Bulwarem Filadelfijskim,  Kępą Bazarową, Zamkiem Dybowskim i miejską plażą. Wykonano schody na Kępę Bazarową i plażę miejską  oraz nowe zejście na Bulwar Filadelfijski wyposażone w windy dostosowane dla rowerzystów i osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Dodatkowo od strony placu Armii Krajowej powstała pochylnia dla rowerzystów, rodzin z małymi dziećmi i osób poruszających się na wózkach. Na moście powstały też  trzy punkty widokowe

Inwestycja w liczbach – do rozbudowy mostu użyto:

  • 1500 m3 betonu
  • 630 ton stali konstrukcyjnej i zbrojenia
  • 8100 m2  asfaltu lanego
  • 7200 m2  paneli kompozytowych
  • 70 000 m2 zabezpieczenia antykorozyjnego