Aktualności

Aktualizacja dot. budowy tunelu drogowego w Sulejówku!

Chcielibyśmy przekazać najnowsze informacje dotyczące postępu prac nad budową tunelu drogowego na linii kolejowej nr 2 Warszawa Zachodnia – Terespol, przy skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 2284W w Sulejówku.

Obecnie jesteśmy w trakcie prac przygotowawczych oraz modernizacji infrastruktury podziemnej, włączając w to sieci wodociągowe, kanalizację sanitarną, deszczową i teletechniczną.

Ostatnio rozpoczęliśmy roboty związane z wykonywaniem ścian szczelinowych poprzez montaż murków prowadzących.

Mamy duże doświadczenie w tego typu realizacjach, dlatego jesteśmy pewni, że przebieg prac odbędzie się planowo, jak dotychczas.