RODO REKRUTACJA

RSS

RSS

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW DO PRACY

W PROCESIE REKRUTACJI ORAZ NA POTRZEBY PRZYSZŁYCH REKRUTACJI

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                    i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych, przesłanych w ramach procesu rekrutacyjnego lub na potrzeby przyszłych rekrutacji, jest:

„INTOP Warszawa” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: my).

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Łukasza Drewny 70, 02-968 Warszawa
 • przez e-mail: biuro@intop.pl
 • telefonicznie: 22 885 64 31

 

 1. Inspektor ochrony danych osobowych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Łukasza Drewny 70, 02-968 Warszawa
 • przez e-mail: iod@intop.pl
 • telefonicznie: 22 885 64 31
 1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

 • ocenić Twoje kwalifikacje do pracy na stanowisku, na które aplikujesz;
 • ocenić Twoje zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które aplikujesz;
 • dokonać wyboru odpowiedniej osoby do nawiązania współpracy w ramach stosunku pracy.

 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 • Twoja zgoda (art. 6 ust 1 pkt a RODO) na przetwarzanie danych przekazanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym;
 • przepis prawa (art. 221 1 kodeksu pracy) w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
 • nasz uzasadniony interes - w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Twoje umiejętności i zdolności - jest to nam potrzebne do oceny, czy jesteś odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.

 

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe maksymalnie do 3 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz.

Jeśli przy wysyłaniu zgłoszenia rekrutacyjnego została zaznaczona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie danych zawartych w Twoim zgłoszeniu rekrutacyjnym (CV, list motywacyjny itd.) na potrzeby realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, będziemy je przetwarzać (przechowywać) maksymalnie 12 miesięcy lub do czasu wycofania Twojej zgody.

 

 1. Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe głównie dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

 

 1. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 6. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).

 

Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody - masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub nasz adres e-mailowy.

 

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.