RODO kontakt

RSS

RSS

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSÓB PRZESYŁAJĄCYCH ZGŁOSZENIE POPRZEZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ZAMIESZCZONY

NA STRONIE INTERNETOWEJ

 Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                    i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

„INTOP Warszawa” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: my).

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Łukasza Drewny 70, 02-968 Warszawa
 • przez e-mail: biuro@intop.pl
 • telefonicznie: 22 885 64 31

 

 1. Inspektor ochrony danych osobowych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Łukasza Drewny 70, 02-968 Warszawa
 • przez e-mail: iod@intop.pl
 • telefonicznie: 22 885 64 31

 

 1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

 • zrealizować zgłoszenie, które złożyłeś poprzez formularz kontaktowy dostępny na naszej stronie internetowej.

 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 • Twoja zgoda (art. 6 ust 1 pkt a RODO) na przetwarzanie danych przekazanych w formularzu kontaktowym;
 • nasz uzasadniony interes - w zakresie danych przekazanych nam przez Ciebie w formularzu kontaktowym, mamy uzasadniony interes w tym, abyśmy mogli przyjąć oraz odpowiedzieć na każde zgłoszenie złożone nam poprzez formularz kontaktowy.

 

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe w zależności od rodzaju, charakteru, poziomu ważności oraz skomplikowania sprawy, która została przez Ciebie zgłoszona – dla każdego zgłoszenia okres przechowywania danych osobowych będzie inny. Przechowywać będziemy Twoje dane przez okres minimum 3 miesięcy, jednak nie dłużej niż terminy wynikające z przepisów prawa (np. kodeksu cywilnego, przepisów księgowo-podatkowych itp.).

 

 1. Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom trzecim w zależności od rodzaju zgłoszenia nam przekazanego, jednak będziemy je przekazywać tylko i wyłącznie, aby Twojego zgłoszenie mogło zostać zrealizowane.

Podstawowymi podmiotami, którym przekazywać możemy Twoje dane osobowe są:

- dostawcy usług IT,

- zewnętrzne kancelarie prawne lub notarialne.

Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

 

 1. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych - jeśli przetwarzanie danych odbywa się tylko na podstawie wcześniej wyrażonej zgody,
 2. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację - w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).

 

Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane formularzu kontaktowym) - masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub nasz adres e-mailowy.

 

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.