RSS

RSS
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na 14 szt. obiektów inżynieryjnych na szlaku Góra Włodowska – Zawiercie

Intop Warszawa Sp. z o.o. – partner konsorcjum wraz z Serso Sp. z o.o. – lider realizują kontrakt na "Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na 14 szt. obiektów inżynieryjnych na szlaku Góra Włodowska – Zawiercie”. w ramach projektu pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 4 -  Centralna Magistrala Kolejowa etap II”

Całość przedmiotu Zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów:

Dokumentacji projektowej, w tym:
       a) opracowanie projektu wykonawczego,
       b) opracowanie dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

Zakres robót budowlanych koniecznych do wykonania w podziale branżowym:
       a) obiekty inżynieryjne
       b) nawierzchnia i podtorze,
       c) sieć trakcyjna i elektroenergetyka nietrakcyjna wg potrzeb
       d) inne branże wg potrzeb

Zadanie ma min. na celu:

  1. Skrócenie czasu podróży,
  2. Poprawę przepustowości linii, częstotliwości, skomunikowania oraz punktualności realizowanych połączeń,
  3. Racjonalizacja kosztów eksploatacji i utrzymania infrastruktury oraz dewastacji infrastruktury kolejowej na przedmiotowej linii,
  4. Zmniejszenie oddziaływania na środowisko.

 

Lokalizacja: Góra Włodowska – Zawiercie
Klient: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Wartość: 8,5 mln
Czas realizacji: 12 miesięcy