Wykonanie robót budowlanych na szlakach Jarosław-Munina i Munina – Radymno

LOKALIZACJA:
Jarosław
Wartość:
11,7 mln
CZAS REALIZACJI:
15 miesięcy

Wykonanie robót budowlanych na szlakach Jarosław-Munina i Munina-Radymno – Przebudowa i rewitalizacja obiektów inżynieryjnych w ramach zadania pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 91 Kraków Główny Osobowy – Medyka i linii nr 92 Przemyśl – Medyka, odcinek Rzeszów – Granica Państwa.