RSS

RSS
1.jpg
4.jpg
6.jpg
7.jpg
9.jpg

Wykonanie czynności utrzymaniowych na obiektach inżynierskich w Warszawie

INTOP Warszawa Sp. z o.o. (Lider) wraz z Warszawskim Przedsiębiorstwem Mostowym Mosty Sp. z o.o. Budownictwo Sp.k. (partner) wykonują czynności utrzymaniowe na obiektach inżynierskich w Warszawie w ramach umowy zawartej z Miastem Stołecznym Warszawa. Nasza firma od wielu lat prężnie wspiera Warszawską infrastrukturę dbając o stan obiektów inżynierskich.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

  • naprawę elementów konstrukcyjnych obiektów inżynierskich
  • naprawę i montaż elementów wyposażenia obiektów inżynierskich
  • remonty izolacji i nawierzchni jezdni i chodników
  • czyszczenie i konserwacja obiektów inżynierskich i elementów wyposażenia
  • remonty przepustów drogowych
  • prace interwencyjne

 

Lokalizacja: Warszawa
Klient: Miasto Stołeczne Warszawa
Wartość: 30,4 mln
Czas realizacji: 36 miesięcy