RSS

RSS
2.jpg
3.jpg
IMG_20200527_173839.jpg
IMG_20200527_173842.jpg
IMG_20200602_162813.jpg
IMG_20200603_174754.jpg
IMG_20201103_100001.jpg
IMG_20201103_095406.jpg
IMG_20201104_124044.jpg
IMG_20201104_124106.jpg

Rozbudowa drogi krajowej nr 74 wraz z obiektami inżynierskimi w m. Kuźnica Strobińska

W dniu 18.03.2020 podpisaliśmy umowę na „Rozbudowę drogi krajowej nr 74 wraz z obiektami inżynierskimi w m. Kuźnica Strobińska.”

 

Zadanie obejmuję:

- rozbudowę drogi krajowej nr 74 na odcinku ≈93,60 m (długość odcinka wraz z dwoma obiektami inżynierskimi);

- rozbiórkę mostu istniejącego i budowę w jego miejsce nasypu drogowego;

- rozbiórkę mostu istniejącego i budowę nowego mostu przez rzekę Wierznicę;

- przebudowę infrastruktury towarzyszącej.

Roboty budowlane będą wykonywane metodą „połówkową” przy zachowaniu ciągłości ruchu pojazdów po jednym pasie drogi.

Lokalizacja: Kuźnica Strobińska
Klient: GDDKiA
Wartość: 6 mln
Czas realizacji: 8 miesięcy