Rewitalizacja linii kolejowej nr 57 na odcinku Kuźnica Białostocka – Geniusze (S) i Rewitalizacja linii kolejowej nr 923 na odcinku Bufałowo Wschód – Bufałowo (S)

LOKALIZACJA:
Województwo Podlaskie
Wartość:
194,9 mln
CZAS REALIZACJI:
42 miesiące

Umowa na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla realizacji projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 57 na odcinku Kuźnica Białostocka – Geniusze (S)” i „Rewitalizacja linii kolejowej nr 923 na odcinku Bufałowo Wschód – Bufałowo (S)” realizowana jest przez konsorcjum firm w składzie: Intop Warszawa Sp. z o.o. (Lider), PBIiK Sp. z o.o. oraz PUH „Rajbud” sp. z o.o.

Inwestycja ta ma poprawić obsługę przewozów towarowych na granicy polsko-białoruskiej. Dzięki temu zwiększy się dostępność kolejowego przejścia granicznego w Kuźnicy Białostockiej oraz skróci się czas przewozu ładunków ze wschodu na zachód.

Jest to ważny projekt kolejowy, prace na szerokotorowej linii kolejowej Kuźnica Białostocka–Geniusze (nr 57), łączącej Polskę i Białoruś zwiększą przepustowość trasy przeznaczonej dla pociągów towarowych. Po remoncie po kilkunastoletniej przerwie powrócą na tory pociągi towarowe o szerokim rozstawie kół (1520 mm). Inwestycja pozwoli też na budowę terminala przeładunkowego na stacji Geniusze.

Zadanie obejmuje m.in. kompleksową wymianę torów oraz montaż 34 nowych rozjazdów. Po zakończeniu robót poprawią się parametry eksploatacyjne linii. Dla przewoźników oznacza to efektywniejszą obsługę cięższych i dłuższych pociągów nawet do 1050 m o nacisku 245 kN/oś. Składy pojadą szybciej, do 60 km/godz. Nastawnie w stacjach Kuźnica Białostocka, Sokółka i Geniusze oraz linie objęte pracami zostaną wyposażone w nowe systemy i urządzenia sterowania ruchem. Przewoźnicy będą mogli uruchomić większą liczbę cięższych pociągów na odcinku Kuźnica Białostocka–Geniusze – informują PKP PLK.

Wraz z Inwestycją na trasie Geniusze–Sokółka–Kuźnica Białostocka jest realizowana również przebudowa linii odgałęźnej Bufałowo Wschód–Bufałowo (linia nr 923). Kompleksowa wymiana 2,6 km torów na tym odcinku zapewni sprawną obsługę pociągów m.in. do terminala paliw PKN Orlen w Sokółce.

Na stacjach Geniusze i Sokółka kolej zbuduje też dodatkowe tory dla składów do długości 1050 m. Zaplanowano przebudowę 25 obiektów inżynieryjnych, w tym 10 mostów, a także modernizację 16 przejazdów kolejowo-drogowych.